Oprava kaple sv. Floriána, Důlní ulice, Český Krumlov

aktualizováno 29. 4. 2019

O projektu

Název: Oprava kaple sv. Floriána na pozemku p.č. 1015/1, Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o., se sídlem Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov
Náklady: 117.861 Kč (dotace ve výši 50.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Ministerstvo kultury - logo

Popis projektu

Předmětem projektu je oprava základového zdiva, které bude v místech poškození doplněno kamenem na cementovou maltu, kaverny ve svislých konstrukcích budou dozděny smíšeným materiálem na maltu vápennou. Fasáda bude opravena vápennými maltami, tektonika bude zachována a v místech poškození doplněna dle dochovaných partií. Finální nátěr bude vápenný v barevnosti dle stávajícího stavu, tzn. tektonika bílá a hlavní plocha v barvě červenohnědé. Střešní krytina bude očištěna a doplněna lokálně chybějící maltou v přírodní barvě. Dále bude provedeno odvodnění kaple pomocí odvodňovacího rigolu z kamenných placáků.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705