Výměna havarijní střešní krytiny na lávce Rechle

aktualizováno 30. 4. 2019

O projektu

Název: Most ev. č. CK-011 Rechle - výměna havarijní střešní krytiny
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Pokrývačství Bušta spol. s r.o.
Náklady:  716.399,- Kč vč. DPH (dotace ve výši 150.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Ministerstvo kultury - logo

Popis projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce na lávce, která je památkově chráněná. Nová střešní krytina bude provedena ze stejného materiálu, ve stejné velikosti i profilace. Nová šindelová střešní krytina bude kladena dle stávající střešní krytiny. Obnovou se tak zlepší stavebně technický stav památky, zachová se její autentický vnější vzhled a architektonický výraz.

V roce 2019 bude realizována 1. část projektu.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705