1. místostarosta města Český Krumlov

volební období: 2018-2022

 

aktualizováno 4. 9. 2019

Josef Hermann místostarosta 2014 - 2018

Josef Hermann

1. místostarosta
radní, zastupitel za KDU-ČSL
Telefon:  380 766 301, 778 431 731
E-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz

Náplň práce místostarosty

Zastupitelstvo města Český Krumlov určilo dne 15. listopadu 2018 uvolněného 1. místostarostu Ing. Josefa Hermanna jako zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák. o obcích tyto úkoly:

Podepisovat právní předpisy města, metodicky řídit a dohlížet na činnost odboru financí, odboru investic a odboru správy majetku, řídit proces územního a strategického plánování města, koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti urbanismu, dopravy a životního prostředí, zejména pak odpadového hospodářství, zodpovídat za sestavení rozpočtu, za provedení auditu, za dluhovou službu, projednávat s tajemníkem městského úřadu otázky vnitřního řízení a organizace Městského úřadu Český Krumlov, projednávat se statutárními zástupci městem založených organizací záležitosti výkonu jejich činnosti zejména ve vztahu k městu.

Z činnosti místostarosty

Z aktualit

2019

Prezentační fotografie

Související odkazy

Archiv

Místostarosta Ing. Josef Hermann, volební období 2014-2018

Místostarostka Ing. Jitka Zikmundová MBA, (2006-2013), volební období: 2010-2014, 2006-2010