Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Odbor tajemníka > aktuality

Nový web

Dne 28.2.2005 byly do zkušebního provozu spuštěny nové WWW stránky Městského úřadu v Českém Krumlově.
Proto všechny návštěvníky nových WWW stránek prosíme o shovívavost a případné připomínky a náměty zasílejte na emailovou adresu ales.borovka@mu.ckrumlov.cz

Plně doufáme, že se Vám nové www stránky budou líbit a najdete na nich všechny odpovědi na Vaše otázky a informace.