Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Připomínky k územnímu plánu města Český Krumlov,

který byl představen na dubnovém zasedání zastupitelů a veřejnost se s ním mohla seznámit do 17. května na MÚ, mohou občané písemně uplatnit do 1. června na odboru územního rozvoje, investic a památkové péče českokrumlovského městského úřadu.