Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Začala oprava Zahradní ulice v ČK

V úterý začala rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v českokrumlovské Zahradní ulici zajišťující příjezd k rodinným domům.

Práce za 1,090 mil. Kč, které zajišťují Služby města Český Krumlov, zahrnují vybudování nového vodovodního řadu, opravu kanalizace a pokládku asfaltového povrchu v délce 131 m. Skončit by měly do dvou měsíců.