Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Nový kolumbární blok se čtyřiceti místy

Začátkem října začali pracovníci firmy Jan Tvaroh budovat nový cestní systém v urnovém háji, který by měl být hotový do konce měsíce. V jižní části hřbitova přibude do konce roku nový kolumbární blok se 40 urnovými schránkami.

Předpokládaná cena obou akcí je 770 000 Kč. V současné době je v Č. Krumlově 496 urnových schránek, z nichž 44 bylo vytvořeno vloni.
Letos byla dokončena oprava hřbitovní zdi za 102 000 Kč a v obřadní síni položena dlažba za 96,5 tis. Kč.

Kolumbárium