Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Výběrové řízení na kanalizaci pod Plášťákem

Město Č. Krumlov podruhé vyhlašuje poptávkové řízení na propojení inženýrských sítí pod Plášťovým mostem. Radní na základě své pravomoci zrušili výběrové řízení vyhlášené v září.

Rada města schválila vyhlášení nového poptávkového řízení na propojení vodovodu v Rybářské ulici do vodovodní šachty u lávky přes Polečnici v Jelení zahradě v délce 60 m a prodloužení kanalizace z Rybářské pod Plášťový most na začátek Hradní ulice v délce asi 45 m. Práce by měly trvat asi tři měsíce.

Plášťový most