Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Uzavírka komunikace pod Plášťákem

Od čtvrtka 1. 12. do 23. 12. bude uzavřena komunikace pro pěší a vozidla integrovaného záchranného systému pod Plášťovým mostem - mezi Jelení zahradou a Rybářskou ulicí.

V této době tam firma Sixl, sro, Č.Krumlov provede propojení inženýrských sítí: propojení vodovodu v Rybářské ulici do vodovodní šachty u lávky přes Polečnici v Jelení zahradě v délce 60 m a prodloužení kanalizace z Rybářské pod Plášťový most na začátek Hradní ulice v délce asi 45 m. Cena této investiční akce je 762 820 Kč.

Místo se bude obcházet přes lávku přes Polečnici, pak vlevo přes 1. zámecké nádvoří (trasa bude vyznačena).