Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Příspěvek města maturantům

V pondělí radní Českého Krumlova schválili finanční podporu města třem místním středním školám na pořádání maturitních plesů. Studenti krumlovského gymnázia, střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České a také střední zdravotnické školy a středního odborného učiliště získali celkem 30 000 korun, které využijí k pokrytí části pronájmu sálu Zámecké jízdárny. Podpora města maturitním ročníkům se v Českém Krumlově už stala tradicí.

Maturitní ples