Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Krumlovští občané nad 70 let i nadále jezdí autobusem zdarma

I v letošním roce bude město Český Krumlov hradit autobusovou dopravu občanům nad 70 let, kteří mají ve městě trvalé bydliště. Zadarmo tak může jezdit na autobusové lince zvané kolečko téměř 1200 důchodců. Město Český Krumlov uhradí přepravci, společnosti ČSAD Autobusy, kolem 300 000 Kč podle skutečně přepravených a evidovaných cestujících.

Podmínkou přepravy 70letých a starších důchodců je předložení průkazky, kterou zdarma získají na autobusovém nádraží. K jejímu vydání potřebují fotografii a občanský průkaz.

Autobusová doprava