Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Občané se dozvědí, jak bude vypadat náměstí Svornosti

Ve čtvrtek 19. ledna pořádá město Český Krumlov veřejnou prezentaci urbanisticko-architektonické studie náměstí Svornosti. Občané se od 15 h v Gotickém sále Prelatury v Horní ulici seznámí s výsledným řešením tohoto velmi důležitého městského prostoru, které na setkání představí autorka studie ing. akad. arch. Hana Zachová.

nám. Svornosti - studie