Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

V lesích na Českokrumlovsku se dělá na polomech

V pátek 3. února končí měsíční zákaz vstupu do lesů na území správního obvodu Český Krumlov, vyvolaný lámáním větví stromů, vyvracením a pádům kmenů následkem velkého množství sněhu.

Na Českokrumlovsku začínají lesníci intenzívně zpracovávat polomy způsobené mimořádnými klimatickými podmínkami. Občané musí být v poškozených lesních lokalitách ostražití, neboť lesní zákon zakazuje vstup do porostů, kde se provádí těžba, manipulace či doprava dříví. Pokud tedy uvidíte pracovníka s motorovou pilou, místu se raději vyhněte. Zvýšená aktivita potrvá v lesích do 30. června, do kdy musí být zpracována nahodilá těžba, aby nedošlo k rozmnožení kůrovce.

V lesích na Českokrumlovsku se dělá na polomech