Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Vltava - pominul I. povodňový stupeň, Polečnice stále II. - 29.3.2006 15:50h

V 15.50 h byl na Vltavě zaznamenám pokles hladiny na 58 cm. To znamená, že
pominul stav bdělosti - I. stupeň povod. aktivity. Polečnice se dále drží na
140 cm, trvá tedy II. SPA - pohotovost.

Vltava - pominul I. povodňový stupeň, Polečnice stále II. - 29.3.2006 15:50h