Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Městský úřad je připraven na nové činnosti

K výkonu činností spojených s novým zákonem od 1. 7. je městský úřad připraven prostorově i personálně. Byla přijata jedna pracovnice, začátkem příštího roku pravděpodobně nastoupí další nová síla. Příslib ministerstva na počítačové vybavení se má zítra, 22. 6., proměnit v realitu, dostaneme 8 počítačů - 3 + tiskárnu na registr řidičů, 5 + tiskárnu k "prozkušování" řidičů.