Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Ověřování dokumentů a podpisů - na radnici

V období 18.7.-31.10.2006 nebude prováděno ověřování dokumentů a podpisů v budově městského úřadu v Kaplické ulici.
Ověřování je možno provést na oddělení matriky v budově radnice na náměstí nebo u notáře:
JUDr. Jantačová - Kaplická 300
JUDr. Hrdina - budova městského divadla.