Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Č. Krumlov chce po kraji severní obchvat města ve variantě B

Do územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje chtějí krumlovští zastupitelé ještě zakomponovat tak zvanou variantu "B" severního obchvatu města. Mezi veřejně-prospěšné stavby by měla být zařazena silnice vedoucí souběžně od Přísečné souběžně s železniční tratí, s narovnáním oblouku přes údolí Nového potoka, až k vlakovému nádraží a odtud pod povrchem do prostoru u grafitového dolu na Chvalšinské silnici.

Toto řešení by výrazně odlehčilo státní silnici I/39 spojující Č. Budějovice s Lipnem. V úseku Pod Kamenem v Č. Krumlově, kudy projíždí denně až 17 000 vozidel včetně nákladních, dochází v souvislosti s nadměrným provozem k uvolňování skalního masívu a padání kamenných bloků na silnici. Již půl roku se proto jezdí v této části silnice po provizorní lávce.

..