Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Město Č. Krumlov s novým vedením

Na prvním jednání nového 23členného zastupitelstva města Č. Krumlov, které v sobotu
4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé osvědčení o zvolení a složili slib.

V tajném hlasování byl zvolen starostou města Ing. Luboš Jedlička (ODS), místostarostkami Mgr. Dana Kuchtová (Strana zelených) a Bc. Jitka Zikmundová (Sdružení nezávislých - Město pro všechny).

Sedmičlennou radu města dále tvoří JUDr. Ing. Milan Marko, MBA (Krumlov potřebuje změnu), Antonín Princ (Sdružení nezávislých - Město pro všechny), Zbyněk Toman (ODS), Jan Vondrouš (KDU-ČSL).

.. .. .. ..