Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Ruší se autobusová zastávka Plevno v Domoradicích

Za týden, v neděli 21. ledna, bude zrušena autobusová zastávka Plevno v Českém Krumlově na Budějovické silnici ve směru na České Budějovice. Rozhodl o tom krajský úřad na základě nesouhlasu dopravního inspektorátu s jejím dalším provozem na nynějším místě. Zastávka s přechodem pro chodce měla být podle záměrů města letos na jaře posunuta o zhruba 30 metrů nad současnou, která nevyhovuje podmínkám bezpečnosti silničního provozu. Tuto investiční akci za 2,2 mil. Kč se ale nepodařilo zařadit do letošního rozpočtu města kvůli nedostatku finančních prostředků. Cestující budou využívat zastávku U Trojice nebo v Domoradicích. Město nyní jedná s meziměstskými dopravci o možnosti zajíždění na zastávku místních autobusů v dolní části sídliště Mír aspoň u některých spojů (hlavně ranních). Zastávka na protější straně Budějovické komunikace ve směru do města zůstává zachována.

Rušená zastávka podle Policie ČR není bezpečná, neboť autobusy stojí částečně na komunikaci, kde překážejí provozu. Akutní nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly hrozilo cestujícím, kteří přebíhali komunikaci mimo přechod pod křižovatkou.