Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Český Krumlov podává stížnost k Ústavnímu soudu

Ústavní stížnost proti porušování práva na samosprávu Policií ČR podá v pondělí 29. ledna prostřednictvím advokáta město a zastupitelstvo Českého Krumlova. Z porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele bylo totiž obviněno 14 současných i minulých zastupitelů. Tohoto činu se měli dopustit, když hlasovali pro úhradu honoráře obhájcům bývalých starostů JUDr. Františka Mikeše a Antonína Prince a vedoucího odboru MÚ Ing. Lumíra Luštického, kteří podle zastupitelů jednali v zájmu města a nezpůsobili mu žádnou škodu.

Českokrumlovští považují jakékoliv přezkoumávání a hodnocení rozhodnutí přijatých zastupitelstvem nebo radou města ze strany orgánů činných v trestním řízení z hlediska, zda jsou, či nejsou tato rozhodnutí v zájmu města a jeho občanů, za odporující zákonu. Jsou přesvědčeni, že trestní stíhání členů kolektivních orgánů za jejich hlasování, je porušováním ústavně zaručeného práva města na samosprávu.

Zasahováním státních orgánů do práva na územní samosprávu se Ústavní soud ještě nikdy nezabýval, takže v případě Českého Krumlova půjde o precedens.