Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Komunikace Kaplická je už celá jednosměrná

Kaplická ulice

V Kaplické ulici na Horní Bráně v Českém Krumlově je automobilový provoz zjednosměrněn i v horní části ulice, tzn. od základní školy směrem k městskému úřadu.

Důvodem je snaha o zlepšení neuspokojivé dopravní situace, která vznikala v důsledku nepovoleného stání osobních vozidel na obou stranách vozovky, čímž nebyly zachovány dva volné jízdní pruhy.
V jednosměrce je povoleno stání vozidel na obou stranách komunikace, takže kapacita povoleného parkování v Kaplické ulici se zvýšila.