Občan > městský úřad > Odbor dopravy > Dokumenty a formuláře

Odbor dopravy a silničního hospodářství - dokumenty a formuláře

! Výzva k povinné výměně řidičských průkazů !

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č.361/2000 Sb.)

Další informace získáte na internetových stránkách http://www.vymentesiridicak.cz

 

oddělení dopravně správních agend