Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Znovu se bude zvažovat, jak bude vypadat nové autobusové nádraží v Českém Krumlově

Autobusové nádraží
Zastupitelé Českého Krumlova po seznámení se s podrobnostmi a s vývojem kauzy autobusového nádraží rozhodli o ukončení jednání s vybraným zájemcem na investiční příležitost Rekonstrukce autobusového nádraží (společností Českobudějovické pozemní stavby spol. s r. o.). Doporučili neuzavírat smlouvu o nájmu pozemků pod AN ani s jedním z obou zájemců, kteří se přihlásili o pronájem pozemků za účelem rekonstrukce AN, jež nebylo ukončeno.

Do konce dubna chtějí mít zastupitelé na stole návrh dalšího postupu řešení výstavby nového autobusového nádraží. To znamená, že záměr přeměny autobusového nádraží v moderní komplex je znovu na začátku. Dosud mohlo na území současného AN vyrůst jen dopravní zařízení, tzn. že společnost, která zakázku získala, připravovala autobusové nádraží a podzemní parkoviště pro téměř čtyři sta vozů. Rozšířením funkčního využití v připravované změně uzemního plánu vznikne možnost vybudovat nejen dopravně-turistický terminál s autobusovým nádražím a parkingem, ale i zařízení pro ubytovací, stravovací, obchodní a další služby.

Město se obrátilo na fakultu architektury ČVUT v Praze s nabídkou na zpracování urbanisticko-architektonické studie studenty fakulty, kteří by zdarma v rámci studia komplexně řešili širší území - autobusové nádraží současně s oblastí parkoviště před nemocnicí.