Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

V pondělí začne rekonstrukce Objížďkové silnice

Od pondělí 2. dubna začíná rekonstrukce Objížďkové silnice (II/160) v Českém Krumlově, kterou provede firma Skanska DS a. s., závod Č. Budějovice. Do zkvalitnění silničního provozu a zvýšení bezpečnosti dopravy zde investuje Jihočeský kraj téměř 28 miliónů korun. Rekonstrukce komunikace pochopitelně zkomplikuje situaci řidičům. S ohledem na plynulost dopravy a stav vedlejších silnic budou pro nákladní automobily nad 7,5 tuny vyznačeny objízdné trasy. První povede přes Kájov - Hořice v Pošumaví - Černou v Pošumaví - Frymburk. Druhá trasa bude směřovat přes Kaplici-nádraží - Dolní Dvořiště - Vyšší Brod. Osobní vozidla a autobusy budu projíždět vždy po polovině vozovky, přes den bude provoz řízen proškolenými pracovníky firmy, od 18 do 7 h semafory. Součástí rekonstrukce jsou i autobusové zastávky - v I. etapě bude během prací na pár dnů zrušena zastávka Horní Brána u bowlingu, ve II. etapě Horní brána. Po celé trase silnice bude zajištěn pohyb chodců. Při příznivém počasí a při práci od 7 do 18 h by měla akce na území města skončit do 57 dnů a pokračovat 2,5kilometrovým úsekem Č. Krumlov, Plešivec - Větřní.

Oprava je rozdělena do 4 navazujících etap dlouhých od 300 do 700 metrů (5. se už týká úseku Č. Krumlov - Větřní), opraveno bude celkem 36 848 m2 vozovky. Práce v I. části od bowlingu u divadla ke křižovatce s Rooseveltovou ulicí začínají v pondělí 2. dubna, celkem budou na území Č. Krumlova opraveny dva kilometry komunikace klasickou technologií i recyklací za studena. Po dokončení II. etapy, sahající do poloviny křižovatky silnic Objížďková, Tavírna a Pod Sv. Duchem, bude zahájena rekonstrukce Porákova mostu rovněž hrazena krajem, jíž bude předcházet měsíční stavba provizorního mostu.

Prosím občany - pěší i řidiče - o opatrnost a trpělivost během náročné opravy této důležité komunikace. Aktuální informace naleznete na www.ckrumlov.cz v sekci Občan, v denním tisku, případně je poskytne Miroslav Hála na tel. 380 766 500.