Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Město vyšlo vstříc požadavkům občanů v ulici Po Vodě

Ve čtvrtek 19. dubna byly instalovány na provizorním mostě nahrazujícím rekonstruovaný most u DDM dva zpomalovací prahy, takže vynuceným snížením rychlosti projíždějících vozidel dojde ke zmenšení hlučnosti obtěžující občany v ulici Po Vodě. Město zajistilo také kropení nezpevněné příjezdové cesty k mostu, mostního provizoria a ulic Po Vodě a Tavírna, což snižuje prašnost v této části města.
Těmito opatřeními se město snaží vyhovět zde žijícím občanům a eliminovat nežádoucí jevy vyvolané vyloučením mostu u DDM z dopravy.