Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Jarní úklid města končí, ale uklízet je třeba stále


Úklid města Podle postupu ručního čištění komunikací a chodníků zpracovaného odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ a Služeb města Český Krumlov byly k 12. dubnu uklizeny tyto lokality ve městě:

  • tř. Míru od T. G. Masaryka, ul. Za Nádražím, Školní, Železniční (i v sídlišti), V Úvoze
  • ul. Vyšehraská, ul. Vyšehrad a navazující ul. Na Svahu až ke Trojici a chodníky kruhového objezdu Trojice
  • celé sídliště Mír, včetně vyčištění rygolů a propustků až ke Trojici
  • celé sídliště Vyšný, včetně ul. Dobrkovická a Polní s vyústěním pěšiny u žel. přejezdu Nádraží a vyčištění rygolu od autobusové zastávky směrem k žel. přejezdu Vyšný
  • chodník po Objížďkové, zvýšený chodník v Nemocniční a ul. Hřbitovní, kde se úklid opakoval před velikonocemi

Během úklidu v těchto úsecích bylo ručně naškrabáno (nakopáno), naloženo a odvezeno k 12. dubnu celkem 51,57 tuny materiálu.

  • čtvrť Nové Spolí (mezi rechlemi a Otavanem)
  • 17. dubna začaly úklidové práce ve čtvrti Horní Brána, konkrétně ul. Polská, Kaplická, Křížová, Pod Hrází, Šumavská, Stinná, Nové Domovy...

  • zbývá uklidit Dobrkovice, okrajové části Vyšného, Spolí
  • úklid bude pokračovat i na místech již uklizenýchPracovníci firmy Dunková vyčistili v rámci jarního úklidu Vnitřní město, Špičák, Plešivec I. a II., autobusové zastávky v okolí Vnitřního města, plochy parkovišť, chodník u ul. 5. května k rechlím

Úklid silnic po zimě: V týdnu od 1. do 8. 3. správa a údržba silnic (SÚS) provedla úklid u silnic II/157 směr Kaplice a II/160 směr Větřní. Úklid byl proveden ručně a od 16. do 20. 3. ještě zametacím strojem. Silnice I/39 Pod Kamenem a Chvalšinská byla uklizena 22. a 23. března.

Nutno konstatovat, že v současné době jsou některé již uklizené komunikace a chodníky v důsledku rozsáhlé stavební činnosti na komunikacích ve městě opět znečištěny. Proto město dohodlo pravidelné čištění v okolí staveb.
Např. SÚS od 13. 4. každý pátek strojově čistí silnice II/157 a II/160.

Po dokončení plošného jarního úklidu města bude prováděn již běžný úklid komunikací dle aktuální potřeby.
Za úklid komunikací za první čtvrtletí tohoto roku zaplatilo město 1,38 mil. Kč.