Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Cenu města Český Krumlov získá Mgr. Ivan Slavík

Cena města Český Krumlov pro pilné a úspěšné, zdroj: Archiv MěÚ Počtrnácté bude udělena Cena města Český Krumlov. Letos se zastupitelé shodli na pracovníkovi regionálního muzea Mgr. Ivanu Slavíkovi, který cenu dostane za fundovanou dlouholetou práci historika a kurátora muzea, za popularizaci regionální historie a kulturní historie města v zahraničí, za letitou aktivní podporu "dobrého sousedství" a spolupráci s institucemi, spolky a jednotlivci na mezinárodních kulturních projektech, zvláště s Horními Rakousy a Bavorskem.

Kromě Ivana Slavíka nominovali občané ještě pět kandidátů, některé vícekrát, jedna nominace přišla z Ostravy. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou je každoročně oceněním přínosu k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek.
Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech. Její slavnostní předání se uskuteční 18. května od 19 h v Prokyšově sále.