Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Chovatelská přehlídka trofejí

Již tradičně se i letos uskuteční chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za rok 2006 v okrese Český Krumlov. Odbory životního prostředí a zemědělství Městského úřad Český Krumlov a Městského úřadu Kaplice pověřily pořádáním chovatelské přehlídky Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek v Českém Krumlově.

Přehlídka trofejí není jen prezentací činnosti jednotlivých mysliveckých sdružení, ale slouží i orgánům státní správy, které jejím prostřednictvím provádějí kontrolu lovu. Trofeje posuzuje hodnotitelská komise, složená z odborníků v oboru myslivosti. Ti posuzují správnost ulovení trofejové zvěře a v případě význačných trofejí udělují medaile.

Zajímavým doplněním přehlídky jistě bude i výstava fotografií volně žijící zvěře soběnovského fotografa Jaroslava Charváta.

Dovolujeme si na chovatelskou přehlídku pozvat nejen myslivce, ale především širokou veřejnost, která bude mít možnost nahlédnout na činnost myslivců opravdu zblízka. Přehlídka se koná v Kulturním domě v Kaplici a bude slavnostně zahájena a zpřístupněna veřejnosti dne 17. 5. 2007 v 10 h.

Přehlídka bude veřejnosti zdarma přístupná v těchto dnech a hodinách:

čtvrtek 17.5. 10 - 18 h
pátek 18.5. 08 - 18 h
sobota 19.5. 09 - 18 h
neděle 20.5. 09 - 18 h