Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Rekonstrukce Objížďkové silnice už ve IV. části

Oprava Objížďkové silnice 1., 2. a 3. etapa rekonstrukce Objížďkové silnice v Českém Krumlově za 38 mil. Kč (hrazená Jihočeským krajem, prováděná pracovníky firmy Skanska DS a. s., závod Č. Budějovice), jsou dokončeny včetně obrusných vrstev. Na etapě 1 a 2 bylo provedeno dopravní značení a odstraněno provizorní. Na 3. etapě byl obnoven obousměrný provoz a jízdní pruhy jsou zde odděleny dopravními značkami Z4 (červeno bílé pruhy) - ty budou odstraněny po dokončení vodorovného dopravního značení. Při opravě Objížďkové silnice dělali ve 2. a 3. etapě pracovníci Služeb města opravu chodníku, která by měla být dokončena do 1. června.
Na 4. etapě od vjezdu do sídliště Plešivec ke konci města byl odfrézován povrch vozovky, označeny lokální výspravy. Nyní probíhá odbourání uličních vpustí, kanalizačních poklopů a odbourávání asfaltů kolem nepřístupných míst pro techniku (pro frézu). Podle předpokladů zhotovitele začne v týdnu od 4. 6. pokládka asfaltových vrstev a bude probíhat zhruba do poloviny června, čímž by měla být rekonstrukce dokončena. Nákladní doprava nad 7,5 tun je nadále vedena po objízdných trasách přes Kájov - Hořice na Šumavě - Černou v Pošumaví - Frymburk a přes Kaplici-nádraží - Dolní Dvořiště - Vyšší Brod. Osobní vozidla a autobusy projíždějí vždy po polovině vozovky, přes den provoz řídí proškoleni pracovníci firmy, od 18 do 7 h semafory.
Na etapě č. 5 (v katastru Větřní) probíhá dosypání a hutnění krajnic a oprava zastávky v místě u vjezdu směr Větřní. Termín (30. 6.) výstavby bude splněn a při příznivých klimatických podmínkách zkrácen až o 14 dní.

V Českém Krumlově pokračují práce na opravě Porákova mostu a mostu u Domu dětí a mládeže.