Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Polská ulice dostává novou podobu

Polská ulice dostává novou podobu, foto: K800i V pondělí 11. června začala oprava Polské ulice v Českém Krumlově financovaná městem. Pracovníci Služeb města Český Krumlov provedli úpravu kanálových vpustí a pokládku asfaltového povrchu, čímž se nekvalitní panelová komunikace změnila v asfaltovou. Práce na 1 560 m2 za 450 000 Kč byly naplánovány na dva týdny, dle dodavatele stavby je dokončil již 14. června.

Od 18. 6. přijde na řadu oprava schodů u lávky k pivovaru za 235 000 Kč, kterou asi během tří týdnů rovněž provedou Služby města Český Krumlov. Kromě opravy schodů je čekají také práce na podestě pod nimi, demontáž a oprava ocelového zábradlí.