Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Začíná poslední fáze sanace Havraní skály

Od soboty 25. srpna by měly začít práce na zajišťování poslední části zvětralého skalního masivu podél Objížďkové silnice na straně pod nemocnicí. Doprava nebude přerušena, dojde pouze k zúžení jízdních pruhů na minimálně 2,75 m a ke snížení rychlosti na 30 km/h. Případné krátkodobé uzavření silnice bude řízeno poučenými pracovníky firmy. Aby nebyli řidiči ohrožováni, bude z hrany skály spuštěna ochranná síť a na komunikaci instalovány betonové bloky. Práce jsou plánovány od světla do tmy včetně víkendů, aby byly dokončeny co nejdříve.
Odstranění zvětralé horniny a zajištění skály po obou stranách komunikace, včetně této poslední části pod nemocnicí, si vyžádá celkem 7,905 mil. Kč. Na úhradě se podílejí ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.