Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Autobus počká na občany Plešivce

Město reagovalo na požadavek občanů ze sídliště Plešivec, kteří si stěžovali na špatnou návaznost autobusového spoje zvaného "kolečko" jedoucího z této lokality a spoje z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Se společností ČSAD JIHOSTRANS dohodlo, že autobus do Českých Budějovic (spoj č. 44) odjíždějící z autobusového nádraží v 9.00 h v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky vyčkává na příjezd "kolečka" z Plešivce.

Dále autobus s odjezdem do Českých Budějovic v pracovní dny v 9.50 h může na "kolečko" z Plešivce čeká maximálně 5 minut, neboť na tento spoj č. 16 navazuje v Českých Budějovicích spoj do Prahy. Dle vyjádření zástupce společnosti dochází kvůli rekonstrukci mostu ke zpoždění tohoto spoje, proto nelze jeho odjezd zdržet až na 10 h. Po otevření mostu lze uvažovat o opoždění spoje na 9.55 s vyčkáním na příjezd "kolečka".