Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Co se ve městě zlepšilo či opravilo

  • Přechod pro pěší u nemocnice bude kvůli bezpečnosti chodců opatřen přerušovaně blikajícími žlutými světly v obou jízdních směrech
  • Na přechodu pro pěší u Agipu by měl být do konce srpna instalován krajní a středový ostrůvek, což na tomto dlouhém úseku podstatně zvýší bezpečnost přecházejících
  • Oprava schodiště k autobusové zastávce na Míru byla konečně dokončena
  • Parkoviště na Míru (pod domy č. 140, 141) se k radosti motoristů dočkalo vyspravení výtluků
  • Oprava chodníku na Špičáku před domy č. 121 až 124, výměna betonových dlaždic za zámkovou dlažbu, stála 217 000 Kč