Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Zástupci města přivítali prvňáčky

Zástupci města přivítali prvňáčky Všechny čtyři krumlovské základní školy navštívili v první školní den zástupci města, aby žákům prvních tříd popřáli chuti do učení a obdarovali je sladkostmi.

Starosta Ing. Luboš Jedlička dokonce usedl v ZŠ Za Nádražím spolu s ředitelem Mgr. Daliborem Cardou do školní lavice (viz foto), odkud sledoval i předávání dárků od deváťáků, kteří se po celý rok budou o čerstvé žáčky starat. Tato škola přijala ve třech třídách 70 nových tváří.
V ZŠ Linecká je otevřena jedna třída o 12 žácích, které pozdravila místostarostka Ing. Jitka Zikmundová.
Radní Ing. Jan Vondrouš se vydal do ZŠ Plešivec, kde do dvou 1. tříd nastoupilo 34 dětí. Dvě třídy prvňáků, tedy 40, má rovněž ZŠ T. G. Masaryka, kde se s dětmi setkal vicehejtman Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko.