Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Soutěž pro děti k výročí UNESCO - Průvodce mým městem

Soutěž pro děti k výročí UNESCO - Průvodce mým městem Projekt Průvodce mým městem vyhlásilo v pondělí 17. září pro žáky základních škol a mladší žáky víceletého gymnázia město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci letošních oslav 15. výročí zapsání historického centra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. Žáci a zástupci škol převzali v kanceláři starosty města propozice k soutěži a představitelé spolupracujících organizací jim poskytli první informace potřebné k úspěšnému vypracování zadání.

Díky projektu školáci detailněji poznají město, v němž žijí, a prostřednictvím vytvořeného netradičního průvodce v tištěné a elektronické podobě s ním seznámí své vrstevníky. Vyhodnocení projektů se uskuteční 4. prosince.


Více informací bude k dispozici na www.ckrumlov.cz/unesco v Programu pro děti a mládež.