Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Na vítání občánků se rodiče přihlásí

Vítání občánků Oblíbené vítání občánků, na které město Český Krumlov dosud rodiče písemně zvalo, je kvůli zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nutné organizovat jiným způsobem.
Město prosí rodiče miminek s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu přihlásili osobně nebo telefonicky na matričním úřadu (městský úřad na náměstí Svornosti).
Další slavnostní akt vítání miminek
do společenského života místostarostkou Ing. Jitkou Zikmundovou plánuje město na pátek2. listopadu od 13 h v Prokyšově sále Prelatury. Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými letos mezi 1. a 20. zářím zúčastnit tohoto uvedení potomků do společenského života, musí se přihlásit do pátku 26. října na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice na náměstí Svornosti.