Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

FK Slavoj Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení

na podnájem nebytových prostor o výměře cca 49,12 m2 v 1.NP objektu Chvalšinská 227 na st.p.č. 2940 v k.ú Český Krumlov za účelem provozování občerstvení na dobu určitou od 2.1.2008 - 2.1.2009 s možností prodloužení.

Kritéria výběrového řízení:

  • nabízená cena za podnájmem /měsíc - váha 55%
  • podnikatelský záměr - váha 45%

Další podmínky:

  • uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění
  • uchazeč předloží prohlášení, že akceptuje podmínky stanovené vlastníkem objektu a to:
  1. zákaz kouření v nebytovém prostoru, který je předmětem VŘ
  2. zákaz instalace videoloterijních terminálů a hracích automatů
  3. zákaz prodeje tabákových výrobků

Uchazeč bere na vědomí, že:

- objekt Chvalšinská č.p. 227 je ve vlastnictví města Český Krumlov a je umístěn ve sportovní zóně. Podnikatelský záměr by měl akceptovat zejména potřeby sportovců včetně mládeže.
- souhlas s podnájmem podléhá schválení Rady města Český Krumlov.

FK Slavoj Český Krumlov si vyhrazuje právo VŘ bez udání důvodů zrušit.

Prohlídka nebytových prostor je možná po telefonické domluvě na tel.: 380 711 167

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené " Výběrové řízení na podnájem Chvalšinská 227" zasílejte na adresu :
FK Slavoj Český Krumlov, Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov případně odevzdejte v kanceláři klubu na téže adrese do 23.11.2007 do 12:00. Nabídky doručené po tomto termínu budou vyřazeny.