Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Končí rekonstrukce Porákova mostu v Českém Krumlově

Končí rekonstrukce Porákova mostu v Českém Krumlově V květnu zahájená rekonstrukce Porákova mostu končí. V pátek 9. listopadu večer bude na mostě obnoven obousměrný provoz. Během příštího týdne budou dokončeny všechny ostatní práce, tzn. zejména odstranění mostního provizoria a úprava okolí a dojde k předání stavby investorovi, jímž je Jihočeský kraj, který uhradil náklady opravy ve výši 14,9 miliónů korun.

Řidiči pohybující se v Českém Krumlově ocení díky řadě letošních investičních akcí města a jihočeského kraje zkvalitnění a zbezpečnění komunikací. Opravena byla Objížďková silnice od bowlingu až do Větřní (38 mil. Kč), rekonstrukcí prošel most u Domu dětí a mládeže (18,5 mil. Kč), na jaře a po prázdninách byla dokončena sanace Havraní skály (7,905 mil. Kč).