Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Nová výsadba zeleně

Od října jsou ve všech městských částech vysazovány keře a stromy. Podle vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Vlasty Horákové by jich mělo být kolem pěti set. "Nahradíme dříve pokácené stromy, doplníme současnou zeleň a v některých lokalitách, jako např. Rybářská ulice, divadelní vyhlídka, vytvoříme nové sadové úpravy," vysvětlila Ing. Horáková. "Část nově vysazovaných rostlin pochází ze zásobní městské zahrady, kde nakoupené rostliny dopěstováváme do žádoucích velikostí, neboť vzrostlejší rostliny lépe odolávají vandalismu." Rovněž bude dokončena I. část Růžové zahrady za mateřskou školou Za soudem, tzn. dosadba růží, a bude připraven pozemek pro II. etapu. Odborná arboristická firma pokácela na území města suché a výrazně poškozené dřeviny, odstranila suché větve, provedla bezpečnostní vazby a řezy stromů, a to většinou stromolezeckou metodou za použití horolezeckých lan.