Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Zimní údržba města

Město Český Krumlov má na zimu schválen Operační plán zimní údržby, zajistilo asi 300 tun posypového materiálu a rozdělilo úkoly konkrétním osobám. Zimní údržba města je od 1. listopadu řízena z dispečinku společnosti Služby města Český Krumlov a probíhá ve spolupráci s firmou Irena Dunková. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována dvousměnným provozem od 3:30 do 22:00 hod. Všechny požadavky na údržbu jsou soustřeďovány na dispečinku Služeb města na telefonním čísle 380 711 285.

Bližší informace o zimní údržbě si můžete přečíst v operačním plánu nebo si prohlédněte mapky s rozdělením úklidu komunikací i chodníků ve městě.