Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Valné hromady Lesů města Český Krumlov a Služeb města Český Krumlov

11. března 2008

Na svém pondělním zasedání vzala Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Lesy města Český Krumlov s.r.o. na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2007 i zprávu o plnění rozpočtu z téhož roku. Radní schválili i návrh rozpočtu společnosti pro rok 2008, včetně daňového přiznání a roční uzávěrky roku 2007.
Členové Rady města v pondělí rovněž schválili věcný a finanční plán dceřiné společnosti Služby města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2008. (jr)