Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Nový termín konzultačních dnů České obchodní inspekce na Městském úřadě Český Krumlov

4. srpna

Česká obchodní inspekce mění s účinností od 1. září 2008 termín konání konzultačních dní pro veřejnost z každého 1. pondělí v měsíci na každý 1. pátek v měsíci od 9.00 do 13.00 hodin. Místo konání zůstává stejné - místnost ve druhém patře na odboru životního prostředí. Zájemci se mohou na Českou obchodní inspekci obrátit například s dotazy, které se týkají reklamací, nebezpečných výrobků, záruční doby nebo například spotřebitelských úvěrů. Tato služba je bezplatná. (ja)

Termíny konzultací do konce roku 2008:

  • 5. září 2008
  • 3. říjen 2008
  • 7. listopad 2008
  • 5. prosinec 2008