Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Projekt "V Boudě proti nudě"

16. září 2008

Tato akce byla určena především dětem, které se vrátily z prázdnin a doma se před nástupem do školy "nudily". Pro tyto děti byl připraven v Nízkoprahovém klubu Bouda bohatý tvořivý program. Děti si pod vedením Petry, Elišky s SVP Spirála a Ivy a Jany z ICM Český Krumlov mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou, malování slupovacími barvami na sklo, tvoření drobnůstek z kůže, malování pomocí žehličky a vosku - technikou enkaustik. Dále děti vyráběly velkoplošné Člověče nezlob se, které má 3 x 3m, figurky na tuto hru dělaly z pletiva, které polepily novinovým papírem a nabarvily. Figurky jsou velké cca 50 cm. Výroba hry dětem zabrala hodně času, ale třešničkou na dortu byl pátek, kdy si konečně po úmorném tvoření 16-ti velkých figurek zahrály dlouho očekávané "člobrdo". Děti každé figurce daly vlastní jméno, takže figurky se jmenují například pan Pomeranč, paní Nosálová, paní Melounová, pan Očko… . Tohoto tvoření se zúčastnilo každý den okolo 10-ti dětí školního a předškolního věku a myslím, že se tato akce velmi povedla a dětem líbila.

Bouda let.akt. Bouda let.akt_b


Iva Sukdoláková
CPDM, o.p.s. Český Krumlov