Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Nové místo konání konzultačních dnů České obchodní inspekce na Městském úřadě Český Krumlov

20. října 2008

Česká obchodní inspekce pravidelně organizuje konzultační dny. Každý 1. pátek v měsíci od 9.00 do 13.00 hodin se mohou zájemci bezplatně obrátit na Českou obchodní inspekci například s dotazy, které se týkají reklamací, nebezpečných výrobků, záruční doby nebo spotřebitelských úvěrů.

Od listopadu se změní místo konání konzultací do zasedací místnosti stavebního úřadu ve 4. patře.

Termíny konzultací do konce roku 2008
• 7. listopad 2008
• 5. prosinec 2008