Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Advent, zima a Vánoce přicházejí do Českého Krumlova Českokrumlovský advent 2007 ve fotografiích

12. listopad 2008

Letošní oslavy adventu a blížících se Vánoc vypuknou v Českém Krumlově o první adventní neděli, která připadá na 30. listopad. Součástí hudebně poetického zahájení adventu spojeného s rozsvícením vánočního stromu bude i slavnostní odhalení zrekonstruované kašny s morovým mariánským sloupem na náměstí Svornosti a otevření předlážděné Horní ulice.

Pestrý program a ducha Vánoc s kouzlem zimní romantiky bude možné si vychutnat v Českém Krumlově po dlouhých šest týdnů, vždy od pátku do neděle. Nebudou chybět tradiční trhy s proslulými vánočními perníky, svařeným vínem a medovinou. V letošním roce mohou návštěvníci poznat i nabídku národních produktů značky KLASA nebo generálního partnera Adventu a Vánoc 2008 v Českém Krumlově Budějovického Budvaru.
Čertovské hry s andělskou asistencí a příchodem sv. Mikuláše přilákají v pátek 5. prosince na náměstí Svornosti malé i velké.
Na Vánoce se nejvíce těší děti. Ty budou moci předat Ježíškovi své přání již tradičně na Stříbrnou neděli. To na krumlovské náměstí přijede paní Zima a odpoledne si Ježíšek rozloží u Zlatého Anděla svůj poštovní úřad.
Také letos se rozezní tóny nejslavnější vánoční české mše Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře!" v Klášterním kostele Božího Těla v pátek 12. prosince. Na třetí adventní víkend připadá druhý ročník charitativního blešího trhu a koncertu v Travellers´ Hostelu. Výtěžek z obou akcí bude věnován Dětskému domovu v Horní Plané.
Nejen na Psí Vánoce 19. prosince nosí lidé opuštěným pejskům v městském útulku krmení. Přispět může kdokoli na na konto útulku 19-221 241/0100, VS: 9616.
V předvečer Štědrého dne si můžete zazpívat koledy a zhlédnout Živý Betlém, příběh o narození Ježíše Krista. Štědrý den pak přijďte oslavit se zámeckými medvědy, kteří se rovněž těší na svou labužnickou vánoční nadílku.
Poslední den v roce můžete strávit na silvestrovské zábavě s hudebním doprovodem, ohňostrojem a dalším bohatým doprovodným programem.
Šestitýdenní program adventu a Vánoc zakončí 6. ledna příchod Tří králů a Tříkrálová sbírka České katolické charity.
Kompletní program Adventu a Vánoc 2008 v Českém Krumlově najdete na webových stránkách http://www.ckrumlov.cz/advent2008

Vánoční výzdoba

Nového vánočního osvětlení se letos dočká Objížďková silnice od Porákova mostu ke škole sv. Anežky. Stejně jako vloni budou slavnostně nasvíceny i další hlavní komunikace - ulice Budějovická, Pod Kamenem a Chvalšinská. Na adventní zkrášlení města je z rozpočtu vyčleněno stejně jako vloni 300 tisíc Kč a dalších 150 tisíc Kč městu věnují sponzoři.
Historické centrum bude tradičně ozdobeno staročeskými motivy a decentními světelnými prvky ve tvaru hvězd nebo sněhových vloček. "Vánoční smrk na náměstí bude v tomto roce z Hořic na Šumavě, za což patří Hořickým dík a pozvání na adventní návštěvu," doplnila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vlasta Horáková. Malé vánoční smrčky se ve městě objeví až po Mikuláši, aby je vandalové neponičili. S výrobou slaměných ozdob pomohl městu Český svaz žen.

Českokrumlovský advent 2007 ve fotografiích Českokrumlovský advent 2007 ve fotografiích Českokrumlovský advent 2007 ve fotografiích

Zimní údržba

Plán zimní údržby pro sezónu 2008/2009 schválila v říjnu rada města. Operační plán shrnuje seznam komunikací a chodníků podle pořadí důležitosti a rozděluje odpovědnost za zimní úklid města mezi Služby města Český Krumlov a firmu Irena Dunková.
Firma Irena Dunková zajišťuje úklid a posyp komunikací ve Vnitřním městě a také spravuje vymezené plochy na sídlištích Špičák, Plešivec I. a Plešivec II. Služby města udržují ostatní komunikace, chodníky a plochy.
Výtah z Operačního plánu zimní údržby města Český Krumlov a mapy úklidu je možné najít na webových stránkách města v dokumentech odboru dopravy a silničního hospodářství.
Sjízdnost a schůdnost chodníků a silnic bude zabezpečována ve všední den dvousměnným provozem od 3.30 do 20.30 hodin, v době pracovního klidu se úklid bude řešit pohotovostně.
Zimní údržba je řízena z dispečinku Služeb města, kde jsou soustřeďovány všechny požadavky na údržbu. Obyvatelé Českého Krumlova mohou využít telefonní linku 380 711 285.
V letošním roce se v Operačním plánu zimní údržby proti loňsku zvýšila priorita údržby komunikací v Domoradicích. Na zimu je připraveno 380 tun posypového materiálu.

Odkazy