Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Vyšlo listopadové číslo Zpravodaje města Český Krumlov Zpravodaj listopad s.1

20. listopadu 2008

Zpravodaj města Český Krumlov vyšel v pátek 14. listopadu. V listopadovém čísle Vás pozveme na adventní program, můžete si přešíst o zrekonstruované kašně na náměstí Svornosti nebo o historii společnosti Lesy města Český Krumlov.

Elektronická verze zpravodaje je k dispozici na www.ckrumlov.cz/zpravodaj