Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Strategické dokumenty jsou k dispozici na webu města

27. listopadu 2008

Během roku 2008 zastupitelé a radní schválili důležité strategické dokumenty - Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a navazující Akční plán. Na webových stránkách města Český Krumlov jsou oba důležité dokumenty a jejich podklady k dispozici v sekci strategické plánování.

Seznamte se s dokumenty, které plánují rozvoj našeho města: