Občan > Zajímavé odkazy > Kronika města

Kronika města Český Krumlov

Květen 2007


Rallye Český Krumlov

Ve čtvrtek 3. 5. 2007 odstartovala 35. Rallye Český Krumlov. Posádky se představily na nádvoří pivovaru Eggenberg. Historické skvosty italského Rally Clubu Sandro Munari přilákaly značný počet diváků. Suverénním vítězem se stal jeden z největších favoritů Roman Kresta s vozem Mitsubishi Lancer EVO IX, který přijel do cíle s náskokem více než tří minut před druhým Karlem Trojanem. 

Odkazy:    

Vodní záchranáři

Členové českokrumlovských vodních záchranářů se v Českých Budějovicích zúčastnili závodu v ploutvovém plavání Zlatý rak. Závodníci plavali dvě námořní míle, tj. zhruba 3 600 metrů. Závod vyhrál předseda Vodní záchranné služby Český Krumlov při Českém červeném kříži Milan Bukáček. Krumlovská Veronika Šimečková si vydobyla čtvrté místo.

Pietní akt

Tradičního aktu uctění památky osvoboditelů – vojáků americké armády se v neděli 6. 5. u pamětní desky na náměstí Svornosti zúčastnili zástupci Sdružené obce baráčníků Vitoraz Český Krumlov, Vojenského sdružení rehabilitovaných a Územní organizace pomocných technických praporů. Vedení města reprezentovala místostarostka Jitka Zikmundová. Akt se uskutečnil u budovy hotelu Old Inn, kde pamětní deska připomíná, že zde bylo v květnu 1945 velitelství americké armády.         

Rekonstrukce Objížďkové silnice

Ve čtvrtek 10. 5. byla dokončena druhá etapa rekonstrukce Objížďkové silnice, která probíhala v úseku od křižovatky s Rooseveltovou ulicí do křižovatky u Svatého ducha na Spolí. Třetí etapa je dlouhá 320 metrů a bude končit u vjezdu do sídliště Plešivec. Podle plánu by měla být dokončena 18. 5.

Oheň v zámecké zahradě

Dutý strom hořel v zadní části zámecké zahrady. Když dorazili profesionální hasiči, byl už oheň zlikvidován.

Mistrovství České republiky v biketrialu

Místem pro Mistrovství České republiky Triglav se stal bývalý lom ve Vyšném. Na klání přijelo 123 závodníků z celé republiky, včetně republikové špičky. Jezdilo se, šplhalo a přeskakovalo v jedenácti věkových kategoriích. Absolutním vítězem celého závodu se stal třináctiletý Dominik Puffer z Českých Budějovic. Za vítězství dostal cenu ředitele závodu - biketrialové kolo.

Obyvatelé Českého Krumlova

V poslední době ubývá obyvatel Českého Krumlova. Ve městě totiž chybí pozemky pro individuální výstavbu. V závěru loňského roku vyhlásilo vedení města na různé lokality stavební uzávěru. Evidentní je tedy dlouhodobý trend v celkovém úbytku obyvatel Českého Krumlova. Město, které mělo přes patnáct tisíc obyvatel, jich má v současné době jenom třináct tisíc osm set. Situace využili starostové Dolního Třebonína, Kájova a Přídolí, kteří pohotově vyhodnotili situaci, investovali do zpracování územních plánů a nabídli pozemky k výstavbě. Řada Krumlováků odešla právě do těchto lokalit.

Grafitový důl

Těžební prostory budou znovu otevřeny od června. Na počátku každé prohlídky vyfasují návštěvníci důlní výstroj a před vstupem do šachet absolvují krátkou přednášku o bezpečnosti. Pak nastoupí do vláčku a nechají se odvézt do podzemí. Prohlídková trasa měří více než dva kilometry, z toho 1,5 km pojedou návštěvníci vláčkem a zbytek trasy půjdou s průvodcem pěšky. Dospělý zaplatí za prohlídku s výkladem v češtině 150 korun, v němčině 200.

Řekni ne drogám

Projekt řekni ne drogám – řekni ano životu představili 15. 5. v centru Českého Krumlova dobrovolníci. Během pouliční protidrogové kampaně prezentovali deset brožur, z nichž některé nechali v Infocentru Český Krumlov na náměstí. Kampaň zahájili v Kájovské ulici, odkud se přesunuli na náměstí. O jejich povídání a vysvětlování zájem byl, ale dopoledne se v centru pohybovalo jen málo místních obyvatel.

Krumlovská dětská porta

V městském divadle se v pátek 18. 5. soutěžilo. Krumlovské dětské porty se zúčastnilo třicet devět dětí, které byly rozděleny do dvou věkových skupin – od deseti let do třinácti a od čtrnácti do osmnácti. Sálem se rozléhaly tóny akustických kytar, houslí, kláves, fléten a dalších typických či méně známých nástrojů. Děti vystupovaly buď sólo, nebo v duetu. Na každém byl vidět a slyšet osobitý styl a přístup k věci. Ve vzduchu byla cítit nervozita, ale občas i jasná suverenita. Děti mladší třinácti let si svoji polohu evidentně hledají, starší soutěžící již docela dobře vědí, kde si jsou nejjistější. Do republikového finále, které se uskuteční v únoru příštího roku v Praze, se probojovali Kateřina Dunková z Českého Krumlova, duo Petra Korbajová z Českého Krumlova a Nikola Kreisingerová z Kaplice, Monika Šemrová z Malont, duo Markéta Hrklová ze Záhrobí a Martin Lukáš z Kocelovic. Součástí porty byla i soutěž autorské tvorby nazvaná Folkový kvítek. V ní zabodovala tři děvčata skupiny Mafamí - Františka Slavíková a Michaela Němcová z Českého Krumlova a Marie Bicková z Velešína.

Okresní olympiáda v atletice

Ve čtvrtek 17. 5. proběhla okresní olympiáda v atletice pro základní školy se speciálním vzdělávacím programem, které se zúčastnily čtyři školy – z Českého Krumlova, Kaplice, Loučovic a Horní Plané.

Poslední zvonění

Maturanti Gymnázia Český Krumlov prožili mimořádné poslední zvonění. Pozvání na tradiční studentské oslavy konce středoškolských studií přijala ministryně školství Dana Kuchtová, která byla pracovně v Jihočeském kraji. Ráda se podívala do školy, kde sama před lety studovala a později i vyučovala.

Cena města Český Krumlov

Jediným oceněným byl při vyhlašování 14. ročníku historik a kurátor Regionálního muzea v Českém Krumlově Ivan Slavík. Cena představuje kapku rosy na krumlovské kamenné dlažbě a oceněný ji získal za dlouholetou práci historika a kurátora muzea, za popularizaci regionální historie a kulturní historie v zahraničí a za podporu dobrých sousedských vztahů a spolupráci na mezinárodních kulturních projektech zejména s Horními Rakousy a Bavorskem.    

 ..  ..  ..

Dětský den s policií

Pro děti svých zaměstnanců připravili městští a státní policisté spolu s profesionálními hasiči zábavné odpoledne na střelnici ve Vyšném. Ukázali dětem, jak si policisté umějí poradit s pachateli, jak zasahují při pouličních šarvátkách.

Vltavské Cantare

Ve čtvrtek 24. 5. 2007 byl zahájen 3. ročník Jihočeského festivalu dětských pěveckých sborů. Program začal v Hotelu Růže akcí Swingové ozvěny, pokračoval Koncertem pro školy v městském divadle a pokračoval Malými zpěváčky opět v Hotelu Růže. V sobotu 26. 5. 2007 dopoledne pokračoval festival Koncertem jihočeských sborů, odpoledne Společným zpěvem na náměstí Svornosti, večer pak Velkým festivalovým koncertem v Jízdárně. Celý program byl ukončen v neděli dopoledne Svatodušním duchovním koncertem v kostele sv. Víta.

Nová pamětní deska

Stavitele známého Schwarzenberského plavebního kanálu připomíná nová černá pamětní deska se jménem Josefa Rosenauera, která je umístěna na nově opravené fasádě domu čp. 54 na Latráni naproti Červené bráně. Deska na domě připomíná, že pod jeho střechou zemřel v březnu 1804 Josef Rosenauer, stavitel nejen Schwarzenberského kanálu, ale také kanálu Vchynicko-tetovského, který byl současně i geometrem, plavebním ředitelem, čestným občanem Vídně, Prahy a občanem Českého Krumlova.      

   Odkazy:

 

Jezdíme s úsměvem

Projekt Jezdíme s úsměvem pokračuje po velmi dobrých zkušenostech z dřívějška. Cílem projektu je snížení počtu obětí dopravních nehod. Děti ze Základní školy T. G. Masaryka chválily vzorné řidiče a káraly hříšníky. Pokoušely se tak motivovat účastníky silničního provozu k bezpečnější jízdě.

Perchta

Městský pěvecký sbor Perchta se zúčastnil sborového festivalu duchovních skladeb Námestovské hudobné slávnosti. V neobyčejně silné konkurenci se Perchta umístila na třetím místě.

         Městský pěvecký sbor PERCHTA, Český Krumlov, foto: www.perchta.cz          Městský pěvecký sbor PERCHTA, Český Krumlov, foto: archiv OIS

Odkazy:

 

Městský park

Z českokrumlovského městského parku si řada lidí dělá noclehárnu. Výjimkou nebývá ani to, že si tam občas někdo rozdělá i oheň. Z pohledu občanů města i z pohledu turistů je městský park jediným místem poblíž centra, kde se dá odpočívat uprostřed zeleně. Studie na revitalizaci parku je již zpracována.

Odkazy:

 

Jednání městského zastupitelstva

Ve čtvrtek 24. 5. 2007 složila slavnostní slib nová zastupitelka za sdružení Krumlov potřebuje změnu Šárka Miková. Tento post převzala po bývalém radním a zastupiteli Milanu Markovi, který rezignoval na dubnovém zastupitelstvu

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Maturitní ročníky SUPŠ sv. Anežky vystavují od 28. 5. 2007 své práce v prostorách kláštera. Postupně zde budou k vidění malířské a scénické práce, od začátku června to budou keramické a sochařské výtvory. Výstava maturitních prací probíhá souběžně s ústními maturitními zkouškami a bude zpřístupněna do 8. 6. vždy od 9 do 17 hodin.

Grafitový důl

Slavnostní znovuotevření grafitového dolu proběhlo v sobotu 26. 5. 2007 za účasti hornických spolků nejen z celé republiky, ale i z Rakouska. V době největší slávy těžilo v dole na 120 havířů amorfní grafit, který se pak vozil na krumlovskou přesypnou stanici, odkud se na nákladních vozech transportoval na úpravnu do Netolic. První návštěvníci si budou moci prohlédnout důl od 1. 6. do 31. 8. denně, od 1. 9. 2007 do 31. 5. 2008 od pondělí do pátku. Dospělý zaplatí za prohlídku v českém jazyce 150, v cizím jazyce 200 korun. Děti od 3 do 15 let 80 a 100 korun.

Základní umělecká škola

Kořeny aneb křivolaká putování je název výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov, která začala 30. 5. v regionálním muzeu. Výstava je věnována Rožmberkům, jejichž rod zažil vrcholy a pády, a proto jsou v názvu křivolaká putování. Výstava potrvá do 24. 6., část z ní zůstane do 9. 9. Bude to výstava masek, jež byly použity na masopustu v únoru letošního roku.

Odkazy:

Krumlovská kasárna

Na svém zasedání ve středu 30. 5. odsouhlasila vláda bezúplatný převod zbývající části kasáren z armády na město. Jedná se o majetek v účetní hodnotě 79,129 milionů korun. Město zatím čeká na písemné vyjádření o převodu.

Městské divadlo Český Krumlov

Zajímavé tituly květnové nabídky přitáhly do divadlo mnoho návštěvníků. Mimořádný zájem byl o představení komediálního ladění Jak jsem vyhrál válku a Tajný deník Adriana Molea, úspěch měl i koncert Lenky Filipové.

Počasí

Květen začal pěkným počasím. Na 1. máje bylo příjemně teplo, slunečno. Pak se trochu ochladilo a teplota pomalu klesala, až se dostala v noci na nulu. Přitom stále pokračuje sucho. Srážky přišly teprve během prvního květnového víkendu. Pršelo vydatně, ochladilo se, foukal studený vítr. Toto počasí vydrželo celý týden, mírně se oteplilo teprve před víkendem. V pátek 11. 5. 2007 se přehnal přes naše území silný vítr. Následující pondělí bylo mimořádné teplo, na některých místech naší republiky byla naměřena teplota přes 30 °C. Celý další týden bylo chladněji, střídaly se dny deštivé se slunečnými, ale teplota už nedosahovala tak vysokých hodnot. Třetí květnový víkend se vydařil, bylo teplo (kolem 25 °C) a svítilo sluníčko. Následující dny byly opět velmi teplé (teplota zase dosahovala k 30 °C), ale občas se přes naše území přehnal vítr, který přinesl i přívalové deště, doprovázené na některých místech krupobitím. Poslední květnový týden se střídaly vysoké teploty (místy i přes 30 °C) s prudkým ochlazením (až o 15 °C).