Občan > Zajímavé odkazy > Kronika města

Kronika města Český Krumlov 2007

Červenec 2007


Zrekonstruovaný most

Most u Domu dětí a mládeže byl oficiálně otevřen 2. 7. 2007 (zprovozněn byl od pátku 29. 6.). Na dalších mostech se ve městě intenzivně pracuje. Rekonstrukce Porákova mostu je plánována až do konce listopadu. Po rekonstrukci je zprůjezdněna i Objížďková silnice, slavnostního předání se dočká až 17. 7.

Průkopníci na Základní škole Linecká

ZŠ Linecká umožnila handicapovanému Kamilu Fouskovi získat základní vzdělání. Dvouletý kurs prodělal K. Fousek u počítače, protože verbální komunikace nebyla příliš možná. Po celou dobu měl žák svůj individuální vzdělávací plán. Získané znalosti obhájil u zkoušek a dokázal, že silou své vůle, přístupem školy (ředitel Karel Dvořák), za pomoci rodičů a osobní asistentky (paní Petra Tůmová), je schopen se svým handicapem úspěšně bojovat.

Dopravní kolaps

Volné dny před červencovými svátky předznamenal totální kolaps na kruhovém objezdu U Trojice. Auta přijíždějící nuceně od provizorního mostu U Poráků a vracející se zpět ve směru k Dobrkovicím objezd zahltila a vytvořila dopravní špunt. V praxi se ukázalo, jakou pastí je jediný možný výjezd z města - kruhový objezd U Trojice.

Autobusové nádraží

Práce na dílčích úpravách autobusového nádraží stále pokračují. Společnost ČSAD Autobusy by měla na své náklady vyměnit vývěsky s jízdními řády a kovové číselné označení za plastové. Do konce týdne by měly a být opraveny lavičky před prosklenou částí objektu. Do konce července bude vyměněna informační tabule se schématem stanovišť, jejich cílovými stanicemi, hlavními zastávkami trasy a dalšími údaji.

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Tento školní rok byl podle slov ředitelky asi nejúspěšnějším v dosavadní historii. Spousta studentů se dostala na vysoké školy, především ze sochařského oboru. Škola uspořádala několik úspěšných akcí jako například kamenosochařská nebo keramická sympozia pro děti. Dalším úspěchem školy byl oceněný návrh loga Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednalo se o návrh studentky Elišky Špakové, který byl ohodnocen jako třetí nejlepší z celkového počtu 130 návrhů došlých z celé republiky.
Zájem studentů o studium na SUPŠ neklesá. Letos škola přijala 12 budoucích malířů, 12 scénografů, 12 studentů oboru výstavnictví. 10 jich nastoupí na obor fotografie, 8 na keramiku a sochařinu.

Společně proti xenofobii

Dobrovolníci z projektu Společně proti xenofobii mají rozpracované tři krátké hry na téma vzájemné soužití různých ras a národností. Budou s nimi vystupovat po regionu. Akce se účastní mladí lidé z Koreje, Francie, Kanady, Chorvatska, Rakouska, Holandska a České republiky.

Návštěvnost města

Asociace cestovních kanceláří ohlásila snížený zájem zahraničních turistů o Českou republiku. Zveřejněný desetiprocentní pokles se Českého Krumlova netýká. Destinační management města Česká Krumlov, který od svého vzniku v r. 2001 zajišťuje koordinaci, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově a okolí, s tímto tvrzením nesouhlasí. Částečný pokles návštěvnosti lze zaregistrovat na některých místech. Jde o stálé expozice například v Regionálním muzeu nebo v některých galeriích - tam se ale propad pohybuje kolem jednoho až dvou procent.

Festival staré hudby

12. 7. byl zahájen 16. ročník Festivalu staré hudby. Stará hudba zazněla v krásných historických sálech města. Do programu byly zařazeny koncerty středověké, renesanční a barokní hudby, hrané na historické nástroje se znalostí dobové techniky i interpretace hry a zpěvu. Tento festival se stal nedílnou součástí letní hudební nabídky města, především i obětavosti a nadšení ředitelky festivalu dr. Hany Blochové.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Ve dnech 20. 7. až 25. 8. se uskutečnil 16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V průběhu 24 koncertů na dvanácti místech Českého Krumlova a okolí se představila řada umělců z desítky států světa i z domova. Zazněla hudba od období gotiky po 21. století. Repertoár koncertů byl klasický, ale bylo možno slyšet i jazz, folk, hudební recitál, lidovou hudbu z Irska a Francie doplněnou ochutnávkou národních specialit. Záštitu nad festival převzal prezident republiky Václav Klaus.
Velký úspěch zaznamenal 28. 7. Francouzský večer. Kromě šansonů a písní vycházejících ze šansonů v podání dijonského souboru Les cols Roulés a českého seskupení Trialog se zpěvačkou Vladimírou Krčkovou mohli hosté během večera malovat obrazy s motivy Francie i Krumlova. Příjemný večer ukončilo překvapení - rozverný kankán.

Nová vícežánrová hudební zóna

Pozemek v těsné blízkosti městského parku, synagogy a poblíž historické a obydlené zástavby odkoupí Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis, a.s. Částkou 3 110 korun za metr čtvereční vyhrála firma výběrové řízení před dvěma roky. Na tomto pozemku chce firma vybudovat hudební multižánrový klub, který bude speciálně odhlučněný.

Konference sester

Čtyřicet Čechů, mezi nimiž nechyběli zdravotníci z Českokrumlovska, se zúčastnilo přeshraničního 1. Mezinárodního ošetřovatelského dne v německém Freyungu. Česko-německo-rakouská konference, kterou pořádala společnost tří nemocnic Freyung-Grafenau ve spolupráci s krumlovskou nemocnicí, byla určena hlavně pro sestry. Zabývala se přeshraničním výkonem ošetřovatelského povolání. Pohybem sester v Evropské unii a vzděláním a jeho uznáním v těchto třech zemích. Konferenci finančně podpořila Evropská unie. V příštím roce budou pořadateli konference nemocnice Český Krumlov a Strakonice.

Lazebnický most

Frekventovaný most v centru ohrožuje svým technickým stavem zdraví chodců. Ještě do konce roku musí radnice rozhodnutím radních udělat něco zásadního s Lazebnickým mostem. Jeho notně uvolněná a rozeschlá prkna můžou být při neopatrném šlápnutí příčinou úrazu.

Česká pohádka

Na náměstí Svornosti se v sobotu 21. 7. uskutečnil 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu dětí a mládeže na jihu Čech.

Rytířské turnaje

Jako každý rok předvádí na kolbišti u zámecké zahrady svá rytířská klání skupina Honoris.

Surfsport 07

V sobotu 20. 7. se uskutečnila ve skateparku v Českém Krumlově exhibice freestylebiku.

Svatá cesta

Kopii černé madony z německého Altottingu dostal včera darem českobudějovický generální vikář Jan Baxant a krumlovský vikář Jan Pícha při otevření nové Svatojakubské cesty z Českého Krumlova do německého Kufsteinu. Svatojakubská cesta, jejíž část z Českého Krumlova do německého Kufsteinu 25. 7. před českokrumlovským kostelem sv. Víta slavnostně otevřeli zástupci církve a měst i regionů z Čech, Bavorska a Tyrolska, vede přes celou Evropu až do španělského Santiaga de Compostela. Tato nová trasa měří 412 km a vede z Českého Krumlova do Kájova, Světlíku, Frymburku, na druhý břeh Lipna a pokračuje přes Svatý Tomáš do Rakouska, dál do německého Pasova až do významného mariánského místa v Altottingu. Odtud pokračuje dál do Evropy. Trasu na Českokrumlovsku vyznačili členové českého Klubu turistů START, finančně se na její přípravě podílel Českokrumlovský rozvojový fond. Cestu, stejně jako v celé Evropě, značí modrá značka se zlatou lasturou, která je od pradávna symbolem svatojakubských poutníků.

Busta prezidenta E. Beneše

Busta Edvarda Beneše, která je zhruba tři roky umístěna na nádvoří Hotelu Růže, je trnem v oku sudetských Němců a nelíbí se ani některým významným rakouským politikům. Čeští politici, prezidenta Václava Klause nevyjímaje, naopak zřízení Benešovy busty podpořili. Majitel hotelu Jan Horal nabídl městu dvě busty bývalých československých prezidentů, a to T. G. Masaryka a E. Beneše.

Galerie Doxa

Vernisáž k otevření výstavy Daniely Šafránkové "Tajný život barev" se uskutečnila 28. 7. 2007. Výstava má skutečně příhodný název, protože autorka na svých obrazech rozehrává paletu barev v různých odstínech žluté, červené a zelené. D. Šafránková se zabývá hlavně krajinomalbou. V jejích obrazech se promítají dojmy a zážitky ze zemí, které navštívila (Amerika, Karibik, Čína).

Počasí

První dny pokračovalo vskutku letní počasí - denní teplota přesáhla 30 °C. Od úterý 3. 7. se ochladilo a teplota se pohybovala kolem 22 °C. Dokonce začalo i pršet. Srážky byly sice vydatné, ale nemohly dohnat dlouhodobý deficit. "Chladnější" ráz počasí pokračoval do 13. 7., od 14. 7. nastoupila tropická vedra. Teplota začala přesahovat 30 °C, v noci neklesala pod 20 °C. Byly naměřeny teplotní rekordy. Novinové titulky hlásí, že se území České republiky změnilo v tropy. 16. 7. byla v Českých Budějovicích naměřena teplota 36,9 °C. Tento ráz počasí trval i v následujících dnech. Podle dlouhodobé předpovědi meteorologů mají teploty kolem 30 °C trvat ještě 30 dní. Je velké sucho a na řadě míst se objevily problémy s vodou. Vysoké teploty působí potíže nejen lidem, ale i zvířatům. Zámecké medvědy sprchuje medvědář Jan Míša Černý 7x denně, dodává jim více tekutin ve formě melounů a okurek. Medvědi si sami pomáhají tím, že se koupou v bazénu a vyhrabávají si v hlíně místa, do kterých si lehnou a chladí se. I poslední červencová dekáda byla velmi teplá. Zcela výjimečně klesla denní teplota pod 25 °C, noční se pohybovaly v rozmezí 15 - 18 °C. Největším problémem je sucho.