Občan > Praktické informace > Jarní úklid

Jarní úklid v Českém Krumlově

aktualizováno 13.04.2010

Město Český Krumlov děkuje všem obyvatelům, kteří dbají na zachování pořádku ve svém okolí a dbají na to, aby naše město bylo čisté. Děkujeme za Vaše podněty a připomínky týkající se úklidu a čistoty ve městě.

Aktuality

Pondělí 3. května 2010 

Zahájena jarní údržba veřejné zeleně a sekání. Více zde.

Pondělí 12. dubna 2010

Harmonogram jarního úklidu se posouvá o týden zpět. V 15. týdnu jou uklízeny části města, které dle harmonogramu měly být uklízeny ve 14. týdnu Službami města Český Krumlov. Důvodem  je téměř týdenní porucha chodníkového zametače a téměř 10denní porucha silničního zametacího stroje ČIVO. Pro  urychlení jarního úklidu byl prováděn strojní úklid i v sobotu. V tomto týdnu budou tedy uklízeny komunikace na Vyšehradě, Nádraží a na Horní Bráně.

Pátek 9. dubna 2010

V rámci jarní údržby veřejné zeleně i nadále probíhá akce vyhrabávání listí a stařiny v dalších městských částech: dokončeno bylo sídliště Vyšný, dokončuje se Nádražní Předměstí a probíhají na Špičáku. Úklidy zelených ploch budou prováděny tradičně o víkendu a během prvních dvou dnů pracovního týdne. 

Pátek 2. dubna 2010

V rámci jarní údržby veřejné zeleně byl dokončen kompletní úklid sídliště Plešivec. Kvůli sněhové nadílce práce v hrabání listí dnes nepokračují (mokré listí se jen velmi těžko hrabe). Práce budou pokračovat opět v sobotu, kdy je naplánována údržba veřejné zeleně na sídlišti Vyšný. Úklidy proběhnou opět o víkendu a na začátku týdne.

Úklid a čištění komunikací a chodníků v majetku města probíhá podle harmonogramu s pár výjimkami. Zatím není dokončen úklid v sídlišti Vyšný a sídlišti Dubina, a to z důvodů poruchy zametacího  stroje. Příjezdové komunikace, autobusové nádraží, čekárny a přístupové chodníky do centra jsou uklizené. V příštím týdnu by se mělo  naplno rozjet strojní čištění. 

Úterý 30. března 2010

V minulém týdnu byl proveden úklid veškerých zelených ploch, spadajících do pravidelné údržby zeleně. V některých lokalitách byly při kontrole shledány závady a firmy provádějí nápravu stavu. Průběžně realizujeme úklid na pozemcích ve vlastnictví města, kde není komplexní údržba zeleně prováděna (např. svahy se vzrostlou zelení - např. serpentýna na Špičáku, pozemky v okolí autobusového nádraží, pozemky navazující na zahrádkářské kolonie apod.). Aktuálně probíhá vyhrabávání stařiny a listí v lokalitě historického centra (městský park) a na sídlišti Plešivec. Právě zde (sídliště Plešivec) se pokračovalo i o víkendu tak, abychom kontinuálně navázali na realizovaný úklid komunikací. Úklid zelených ploch probíhal během víkendu a v pondělí a pokračuje i dnes.

Komunikace v majetku města - tento týden by se mělo uklízet autobusové nádraží a Špičák, Plešivec (komunikace linky autobusu MHD, Cihelna, páteřní chodník); a Mír (od Tovární přes kruhový objezd ulicí Urbinskou na silnici I/39; Domoradická ulice, Za Plevnem, U Trojice, za Jitonou; a široký chodník  Mír - Trojice).

Úterý 23. března 2010

Město Český Krumlov zahájilo jarní úklid místních komunikací a zelených ploch v majetku města.  „Obě činnosti koordinujeme s pracemi českokrumlovskou pobočkou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která uklízí a udržuje krajské komunikace a pozemky, což jsou například příjezdové komunikace do města," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení. Tento týden probíhá úklid sídliště Plešivec, sídliště Vyšný, osady Vyšný, chodníků na Objížďkové a ulice Pod Kamenem. Příští týden bude uklízeno autobusové nádraží, Špičák, sídliště Mír, Domoradická ulice a oblast U Trojice; a dále se bude pokračovat v centru města. Do Velikonoc by mělo být město uklizeno od největšího nepořádku. Zejména centrum města by mělo být po „estetické stránce" připraveno na zvýšenou návštěvnost během jarních svátků. Město by mělo být kompletně uklizeno do měsíce května. 

Úklid místních komunikací provádí v Českém Krumlově dvě společnosti - Služby města Český Krumlov a firma Irena Dunková.  „Jarním úklidem se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků po zimním období, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města," vysvětlil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála. Jarní úklid je každoročně prováděn v období, kdy to již dovolí klimatické podmínky a také, kdy je již možné upravit potřebnou techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na letní (ložné plochy, zametací zařízení).

„Úklid veřejné zeleně probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami na zajišťování komplexní údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově," doplnila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlasta Horáková a dodala, „na základě výběrového řízení provádí údržbu zeleně ve městě dvě společnosti. Václav Kubát - údržba zeleně zajišťuje veřejnou zeleň na sídlišti Mír, Tovární ulici, v Domoradicích, U Trojice a na Horní Bráně. Společnost AGR Servis s.r.o. se stará o sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec, Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení Zahradu, Chvalšinskou ulici, Zámeckou Jízdárnu, Dobrkovice, sídliště Vyšný, za Nádražím, Vyšehrad a Vyšný." Tak zvaný generální úklid veřejné zeleně po zimním období probíhá od začátku března. 

Schválený harmonogram jarního úklidu

UPOZORNĚNÍ: Plán jarního úklidu byl zpracován k 19. 3. 2010 a harmonogram bude upravován s ohledem na klimatické podmínky a postup prací v jednotlivých oblastech města.

 

12. kalendářní týden                                                                                                                       

Vyšný (Služby města Český Krumlov)

 • úsek točna - Pod Hájí - točna                                                                                                              
 • komunikace v sídlišti a sídliště Dubina                                                                                                     
 • chodník Objížďková - Tavírna                                                                               
 • chodník Pod Kamenem - lávka Dobrkovice                                                        
 • chodník autobusové nádraží - směr Kaplice                                                                                    

vnitřní město (Irena Dunková)

 • Latrán, Pivovarská, Linecká, Parkán Nové Město, Tavírna

Špičák (Irena Dunková)

 • T. G. Masaryka, autobusové zastávky, u kotelny, chodník podél hlavní komunikace                                                                                        
 • zvýšený chodník Vyšehrad - Jelenka                                                                   

Plešivec (Irena Dunková)

 • chodník pro pěší  + hlavní  průtah

 

13. kalendářní týden                                                                                                                       

Plešivec (Služby města Český Krumlov)

 • komunikace linky autobusu MHD, Cihelna, páteřní chodník

t-style: normal;">Sídliště Mír (Služby města Český Krumlov)

 • od ulice Tovární přes kruhový objezd ulicí Urbinskou na silnici I/39
 • ul. Domoradická, Za Plevnem, U Trojice, za Jitonou, široký chodník Mír-Trojice                                                                                      

Plešivec (Irena Dunková)

 • dolní část kolem bývalého okresu

Horní Brána (Irena Dunková)

 • autobusové nádraží
 • Plešivecké náměstí, Plešivecká, Hradní ulice                                                                

 

14. kalendářní týden                                                                                                                       

Vyšehrad (Služby města Český Krumlov)

 • ulice a chodníky Na Svahu, Vyšehrad, Zahradní
 • Vyšehradská                                                                                                                                         

Nádraží (Služby města Český Krumlov)

 • Třída Míru, Za Nádražím, Školní, Železniční, V Úvoze, Česká, Na  Spojce,  Českobratrská                                                                                   

Horní Brána (Služby města Český Krumlov)

 • Křížová                                                                                                                      

Plešivec (Irena Dunková)

 • Dělnická, Krásné údolí

Špičák (Irena Dunková)

 • sídliště Špičák, Fialková          

 

15. kalendářní týden                                                                                                                       

Špičák - Nádraží (Služby města Český Krumlov)

 • celá Třída Míru 

Horní Brána (Služby města Český Krumlov)

 • úsek mezi ulicí Pod Skalkou a ulicí Nemocniční                                                                                        
 • úsek mezi ulicí Nemocniční a ulicí Rožmberská                                                            

 

16. kalendářní týden                                                                                                                       

Horní Brána (Služby města Český Krumlov)

 • úsek Rožmberská - U Svatého Ducha                                                                                                        

Nové Spolí (Služby města Český Krumlov)                                                                                                                           

 

17. kalendářní  týden                                                                                                                      

Nové Dobrkovice (Služby města Český Krumlov)

Nové Spolí - Slupenec                                                                                                                                                                                           

Vyšný osada - panelka                                                                                                                   

U Kasáren                                                                                                                                        

Vyšenská                                                                                                                                          

Důlní - jízdárna - Vodotrysk                                                                                                          

Kdo uklízí město Český Krumlov?

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu.

Oba odbory  provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací na jarním úklidu a přebírají práci od dodavatelů. Vždy v pátek probíhá kontrolní den s operativním upřesněním průběhu úklidu a upřesnění na další týden.

Majetek města uklízí a udržují:

 • Služby města Český Krumlov (strojní čištění města, úklid komunikací)
 • firma Irena Dunková (ruční čištění města - zametání - zejména centrum města)
 • společnost AGR Servis s.r.o. (údržba veřejné zeleně - sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice a Horní Brána)
 • Václav K ubát - údržba zeleně (sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec, Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení Zahradu, Chvalšinskou ulici, Zámeckou Jízdárnu, Dobrkovice, sídliště Vyšný, za Nádražím, Vyšehrad a Vyšný)

Úklid města je koordinován s těmito subjekty:

 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) 
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Fakta o jarním úklidu

Jarní úklid komunikací v majetku města je zahajován neprodleně  po odtátí  sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí.

Jarním úklidem  se rozumí zejména odstraňování zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků po zimním období a úklid  posypových beden z města. Součástí jarního  úklidu je i umytí čekáren na autobusových zastávkách.

Po provedeném ručním úklidu a provedeném hrubém odstranění posypového  materiálu je prováděno strojní zametení komunikací a chodníků.

Mimo komunikace je prováděn i jarní úklid zelených ploch v majetku města, údržba zeleně a generální úklid autobusového nádraží.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce 72 km a chodníků v celkové délce 44 km. 

V roce 2009 bylo při jarním úklidu smeteno  přes 65 tun materiálu.

Na koho se obrátit?

Úklid komunikací

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500

Údržba veřejné zeleně

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Odkazy